Rorscach og Gandhi tager godt imod de to små nye.
Neo & Asimov er stærkt knyttede og gør næsten alting sammen. De leger meget, sammen, og er meget livlige og spinkede. De små falder godt til og den lille flok trives ....

Gandhi-og-Asimov Gandhi2 Neo_koeje Neo_spraelle Rorschach_stor
Gandhi- & Asimov Gandhi Neo køje Neo spræller Rorschach sover
Gandhi3 Gandhi4 Gandhi5 Gandhi6 Gandhi7
Gandhi Gandhi Gandhi Gandhi Gandhi
Gandhi_kigger Gandhi_kigger2 Gandhi_snuse Gandhimus Koeje2
Gandhi kigger Gandhi kigger Gandhi snuse Gandhimus Køje